TOP Management V-­NV

TOP Management V­NV – Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top management, cercetare și inovare în viața profesională

POSDRU/175/2.1/S/149792

Parteneri
 Asociaţia Romana de Consiliere şi Sprijin ARCS(solicitant)
P1. Inspectoratul Şcolar Judeţean (Timiş)
P2. Colegiul Naţional Bănăţean (Timişoara)
P3. Liceul Tehnologic Marmaţia (Sighetu Marmaţiei)
 
Valori
Valoarea totală eligibilă a proiectului este 5.712.130,00 RON
Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din FSE 4.918.303,87
Valoarea eligibilă a finanţarii nerambursabile acordată din Bugetul Naţional 679.583,53
Contribuţia eligibilă a beneficiarului 114.242,60
Durata proiectului este de 10 luni în perioada 20.03.2015-31.12.2015
 
Obiectivul General
Creşterea capacităţii elevilor cu rezultate academice bune şi foarte bune din regiunile Vest şi Nord­Vest de a se integra pe piaţa muncii în poziţii manageriale de top sau în cercetare şi inovare, şi astfel,  de a participa activ la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin transferul EXCELENTEI din şcoala către mediul privat, transfer dezvoltat în cadrul firmelor de exerciţiu.
 
 Grup Ţintă
Grupul Ţintă al proiectului va fi compus din elevii cu rezultate academice deosebite din liceele cu performanţe recunoscute la nivelul celor 2 regiuni: elevi participanţi la concursurile şi olimpiadele naţionale şi internaţionale, elevi premiaţi (cu premii sau menţiuni) la concursurile şi olimpiadele judeţene, elevi cu media generală peste 9, elevi cu rezultate deosebite (premii şi menţiuni) la concursuri organizate în afara sistemului educaţional.  Intenţia proiectului este de a implica minim 2 licee din fiecare judeţ al regiunii – licee care au rezultate recunoscute la nivelul excelenţei şcolare şi profesionale.
 
Activităţile proiectului
A1 Managementul proiectului.
A2. Inscrierea grupului ţintă.
A3. Planificare personală
A4. Biblioteca vie a managerilor/profesiilor de top.
A5.Competenţe pentru top management
A6. Firma de exerciţiu în inovare, cercetare, management.
A7    Concursul de planuri de afaceri.
A8   Vizita de studiu la Şcoala Studio.
A9.   Promovarea proiectului.
  • Română (Ro)
  • English (En)