Grup tinta

Grupul nostru țintă este format din elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ preuniversitar, care se confruntă cu lipsa serviciilor de consiliere a carierei, de dezvoltare personală și profesională a tinerilor în conformitate cu actualele cerințe ale pieței muncii.
Având în vedere nevoile de integrare socio-profesională și educațională, a accesului pe piața muncii și a cunostințelor privind piața muncii pentru tineri, pe tot parcursul perioadei liceului ale elevilor din grupul țintă, rezultă nevoia creșterii ofertei de activități de consiliere, a calității și adaptării serviciilor de consiliere și orientare pofesională a elevilor înscriși în sistemul național de învățământ, pentru învățarea „de-a lungul vieții” și tranziția activă de la școală la locul de muncă.

BENEFICIILE GRUPULUI ŢINTĂ

  • 300 de elevi de liceu din județ vor beneficia de servicii complexe de consiliere privind cariera, servicii bazate pe activități în mediu non-formal în cadrul unui Centru de Tineret;
  • Dezvoltarea competențelor generale pentru o bună orientare în carieră la elevii de liceu;
  • Dezvoltarea profesională bazată pe compentențe cerute pe piața muncii la nivel european, garantând un echilibru mai bun pe termen scurt și, pe termen lung, o mai bună anticipare a competențelor necesare: comunicare eficientă în situații de muncă, capacitatea de a lucra în echipe (inclusiv multinaționale), voluntariat, management de proiect, coordonare, lidership;
  • Crește capacitatea de a căuta un loc de muncă și de integrare în muncă a absolvenților de liceu;
  • Serviciu complex de consiliere și orientare în carieră disponibil pentru elevii de liceu la nivelul județului;
  • Portofoliu de instrumente de consiliere și orientare în carieră adaptat cerințelor actualei piețe a muncii, ce facilitează tranziția tinerilor de la școală la un loc de muncă.