Rezultatele proiectului

Printre rezultatele anticipate ale proiectului se află:

  • materiale promoționale distribuite sau afișate 2000 pliante, 200 afișe, 500 mape personalizate, 500 pixuri personalizate, 2000 cărți de vizită pentru membrii echipei de proiect, 1 panou privind vizibilitatea proiectului la fiecare partener etc.

  • pagina web a proiectului realizată ca subdomeniu al paginii web a beneficiarului;

  • Model standard privind activitatea de consiliere: plan strategic de servicii de consiliere; set de standarde pentru serviciile și activitățile dezvoltate.

  • Centru de Consiliere cu ROI aprobat de fiecare partener implicat în proiect.

  • 300 elevi beneficiari ai serviciilor Centrului de Consiliere; 250 portofolii pentru elevii care beneficiază de servicii specifice consilierii în carieră – conținut minim portofoliu: CV, analiza SWOT personală, rezultatele unei baterii de teste de consiliere în carieră, 2 proiecte profesionale, traseele educaționale pentru fiecare proiect;

  • minim 10 ONG-uri identificate– pentru implicarea elevilor de liceu în activități extrașcolare de dezvoltare personală și profesională;

  • 2000 de ore de formare livrate pe parcursul proiectului;

  • fiecare elev va participa în medie la 2 activități organizate cu grupurile de tineri. 100 elevi vor participa și la evenimente rezidențiale de formare.

  • Conferințe de promovare a proiectului

  • Ghidul de bune practici de prezentare a modelului dezvoltat– 1.000 exemplare