ARCS este o organizaţie formată din specialişti în domenii diverse, care oferă servicii, inițiază și implementează programe și proiecte pentru beneficiarii săi.

BENEFICIARII ARCS sunt TINERII organizaţi în asociaţii, angajaţi în instituţii sau implicaţi în grupuri de iniţiativă la nivelul comunităţii şi specialiştii care lucrează cu/pentru tineri.

ARCS acţionează la nivel local, regional, naţional şi internaţional.

VIZIUNEA ARCS:

Tinerii îşi planifică propria dezvoltare, au iniţiativă şi împreună cu ceilalţi membrii ai comunităţii participă la viața și dezvoltarea propriei comunități.

Specialiștii, care lucrează cu și pentru tineri, au o atitudine proactivă în relație cu aceștia, comunică cu ei și cunosc nevoile tinerilor; ei generează la locul de muncă o cultură organizațională favorabilă dezvoltării, promovează educația nonformală și învățarea pe tot parcursul vieții și sunt interesați de dezvoltarea propriei cariere profesionale.

ARCS este o organizatie de experti ce promoveaza calitatea la nivelul serviciilor de consiliere a carierei și de formare profesională; ARCS este o organizație formatoare de opinie și centru de resurse pentru organizații non-profit, centru care promovează parteneriatul pentru calitatea serviciilor oferite tinerilor.

MISIUNEA ARCS:

Sprijinirea tinerilor, structurilor asociative de tineret și expertilor care lucreaza cu tineri în procesul dezvoltării personale şi pentru implicarea în propria comunitate.

ARCS este membră :

  • RuralNet -Reţeaua Organizaţiilor active în Dezvoltare Comunitară;
  • Reteaua GEN – Gender, Egalitate, Nediscriminare;
  • SONG – Reţeaua Centrelor de Resurse din România
  • ECON – Reteaua Europeana de Organizare Comunitara

  • Română (Ro)
  • English (En)