Consilierea integrativă educaţională – AICI ŞI ACUM 

CONSILIEREA INTEGRATIVĂ EDUCAŢIONALĂ – AICI ŞI ACUM

Perioada şi locul desfăşurării: 2009 – 2010 România

Scop: Facilitarea formării profesionale continue în consilierea integrativă educaţională a consilierilor educaţionali din judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi.

Obiective specifice:

 • OS1: grad crescut de abilitare pentru minim 60 consilieri şcolari din judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi cu instrumente, tehnici şi metode în consilierea integratoare educaţională;
 • OS2: Diversificarea formelor de consiliere integrativă educaţională în vederea dezvoltării personale şi profesionale continue pentru minim 60 cursanţi din judeţele Caraş-Severin şi Mehedinţi.

Scurtă descriere a proiectului:

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, contribuind la dezvoltarea obiectivului general POS DRU prin – dezvoltarea ofertei pentru formarea continuă a consilierilor şcolari – creşterea accesului şi participării consilierilor şcolari la programe de formare/perfecţionare/dezvoltare profesională în domeniul consilierii educaţionale integrative – pregătirea resurselor umane (consilierilor şcolari) capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă şi dezvoltarea durabila a societăţii – creşterea stabilităţii şi a calităţii forţei de muncă (a consilierilor şcolari), – eficientizarea activităţii consilierilor şcolari.

Activităţi:

Obiectivele specifice se vor realiza prin următoarele acţiuni: – furnizarea programelor de formare/perfecţionare/dezvoltare profesională în domeniul consilierii educaţionale – crearea şi funcţionarea Centrului de Consiliere Integrativă Educaţională cu atribuţii de consultanţă şi suport pentru consilierii şcolari. – dezbaterea temelor de consiliere  – crearea spaţiului virtual de comunicare (pagina web a proiectului) – împărtăşirea experienţei dobândite

Proiectul îşi propune o serie de activităţi care să crească competenţele profesionale ale consilierilor şcolari din judeţele Mehedinţi şi Caraş Severin.  În cadrul proiectului CIE, ARCS participă cu experienţa practică în domeniul consilierii de orientare în carieră la elaborarea programelor de formare şi la livrarea către grupul ţintă a acestor programe.

Beneficiari:

Beneficiarii direcţi sunt consilierii şcolari din judeţele Mehedinţi şi Caraş Severin.

Beneficiari indirecti ai proiectului sunt instituţiile de învăţământ unde activează consilierii formaţi, elevii din aceste instituţii, cadrele didactice ca urmare a acţiunilor de diseminare.

Aplicant principal: Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa

Parteneri:

 • Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin
 • Fundaţia Academică Petre Andrei – Iaşi

Rezultate:

 • 68 de persoane formate;
 • Centru de Consiliere Integrativă Educaţională;
 • Pagina web;
 • Revista naţională „Consilierea Integrativă Educaţională – Repere Teoretice şi Practice”
 • Cartea „Consilierea Integrativă Educaţională”
 • Tabără de dezvoltare personală şi profesională

Finantator: FSE POSDRU

 • Română (Ro)
 • English (En)