Retele comunitare – pentru prevenirea si reducerea consecintelor infectarii cu HIV/SIDA si a violentei in familie

Proiectul a fost implementat de ARCS in parteneriat cu Asociatia Filantropia Severin si Epsicopia Severinului si Strehaiei si cu sprijinul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti si Centrului Judetean de Asistenta Psihopedagogica Mehedinti. Proiectul a fost finantat de USAID (Agentia Statelor Unite pentru Dezvotare Internationala) prin IOCC (Organizatia Internationala de Caritate Crestin – Ortdoxa) si a avut ca scop ambunatatirea capacitatii comunitatii locale de a preveni infectarea cu HIV/SIDA si violenta an familie si de a dezvolta servicii pentru cele doua categorii de persoane afectate la nivel local.

Obiectivul proiectului a fost sa ajute Comitetele Filantropice care functioneaza in parohiile din mediu rural pentru prevenirea infectarii cu HIV/SIDA si violentei in familie prin infiintarea unei retele judetene, formata din reprezentantii institutiilor partenere in proiect, care acorda asistenta si consultanta birourilor locale. Aceste birouri locale functioneaza cu voluntari, reprezentanti ai institutiilor resursa locale (primarie, parohie, scoala si cabinet medical) si desfasoara activitati de informare despre riscurile infectarii cu HIV/SIDA, despre efectele violentei in familie, consiliere primara, asistenta de baza pentru persoane infectate cu HIV si pentru victime ale violentei in familie.

Activitatile proiectului au fost:

  • formarea unei echipe la nivel judetean cu reprezentanti din institutiile cheie ale Judetului Mehedinti
  • 2 cursuri pe temele HIV/SIDA si violenta an familie, asistenta victimelor, implicarea comunitatii
  • Facilitarea echipelor locale de catre experti consultanti din cadrul institutiilor partenere
  • Initierea serviciului si biroului de prevenire si interventie; acordarea de servicii catre comunitate
  • Română (Ro)
  • English (En)