Participarea la RuralNet

Participarea la intalnirile de lucru ale RuralNet pe standarde an dezvoltarea comunitara. Asigurarea asistentei de proiect an cadrul proiectului MOTT cu atributii an comunicarea cu membrii retelei si updatarea www.ruralnet.ro. Participarea la dezvoltarea strategiei RuralNet. ARCS este din ianuarie 2006 din nou memmba an Comitetul de coordonare al RuralNet.

  • Română (Ro)
  • English (En)