Creşterea capacităţii SPO din Oltenia de a planifica proiecte şi de a furniza servicii de consiliere centrată pe client 

CREŞTEREA CAPACITĂŢII SPO DIN OLTENIA DE A PLANIFICA PROIECTE ŞI DE A FURNIZA SERVICII DE CONSILIERE CENTRATĂ PE CLIENT

Perioada desfăşurării: 01.07.2009 – 31.12.2010

Obiectiv general: Creşterea competenţei personalului propriu al SPO privind dezvoltarea de programe  individualizatre în domeniul consilierii carierei şi implementarea de proiecte de dezvoltare a SPO şi pentru beneficiarii SPO.

Obiective specifice:

O1. Dezvoltarea de cunoştinţe  şi ablităţi de consiliere centrată pe client  și managementul proiectului la 42 angajaţi ai SPO din regiunea Oltenia în cadrul unui program acreditat de formare de manageri de proiect și de formare de competențe necesare consilierii centrate pe client în vederea iniţierei de acţiuni inovatoare pentru sprijinirea noilor forme de organizare şi management ale SPO;

O2. Implicarea a 42 angajaţi din cadrul SPO în dezvoltarea de instrumente de consiliere individualizată  și proiecte bazate pe servicii de consiliere centrate pe client în cadrul unui program de mentoring și activități pe grupuri de lucru;

O3. Dezvoltarea unui plan de acţiuni pentru iniţierea a minim două proiecte de dezvoltare de SPO centrate pe client pentru fiecare din cei 3 parteneri care furnizează SPO din regiunea Oltenia implicaţi în proiect.

Activităţi:

– Dezvoltarea materialelor de instruire și acreditarea cursurilor de formare. ARCS a dezvoltat materialele de instruire pentru modulele de fomare: management de proiect; comunicare centrată pe client; consiliere individualizată; supervizare. Modulele au fost acreditate la CNFPA.

– Curs de competențe pentru 21 beneficiari – tehnici de comunicare, tehnici de consiliere centrate pe client și tehnici de consiliere personalizată.

– Curs autorizat  CNFPA de perfecţionare în managementul proiectelor pentru 21 beneficiari.

– Vizite de studiu – În cadrul fiecărei vizite de studiu va fi organizat un seminar de schimb de experienţă cu experţi locali ai Serviciilor de ocupare.

– Mentoring – pentru implementarea competenţelor dobândite în activitatea curentă de consiliere; pentru dezvoltarea de instrumente de consiliere individualizată; pentru dezvoltarea de programe de consiliere centrată pe client şi iniţierea de proiecte de consiliere; şi pentru identificarea de resurse financiare pentru programele şi proiectele iniţiate.

Grupul țintă al proiectului: 42 angajati ai Serviciului Public de Ocupare de la  Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din județele Mehedinți, Gorj și Dolj.

Beneficiar: AJOFM Mehedinți. Parteneri: AJOFM Dolj, AJOFM Gorj, Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin, Human Capital Exchange -Zeist – OLANDA, Groupe One—Bruxelles – BELGIA, Transmediaxx GMBH – Dortmund – GERMANIA.

ARCS, în calitate de partener, asigură în cadrul proiectului:

*Dezvoltarea materialelor de formare pentru cursurile din cadrul proiectului;

*Derularea programelor de formare şi livrarea trainingurilor;

*Mentoringul privind dezvoltarea de proiecte de consiliere centrate pe client;

*Participarea la activităţile administrative, de monitorizare şi evaluare a proiectului;

*ARCS asigură experţi pentru activităţile drulate conform nivelului de expertiză solicitat şi un coordonator de activităţi în cadrul echipei de implementare

Finanţator:  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

  • Română (Ro)
  • English (En)