,,SPO On-line – Întâlnirea între cererea şi oferta de forţă de muncă”

POSDRU/111/4.1/S/92111

Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş, în parteneriat cu:  SC SOFT NCN SRL, Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi, Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin şi Human Capital Exchange BV, a demarat în data de 01 Iunie 2011 proiectul cu titlul ,,SPO On-line – Întâlnirea între cererea şi oferta de forţă de muncă” , POSDRU/111/4.1/S/92111 proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –  Axa prioritară 4 – ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.1 – „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

ARCS – Partener 3

– a fost implicat în pregătirea şi planificarea proiectului

– este responsabil de activităţile de cercetare şi de dezvoltare a declaraţiei de politică publică şi promovarea acesteia.

Durata de implementare este de 24 de luni în perioada 01.06.2011 – 31.05.2013. Valoarea totală a proiectului este de 5 828 690,20  lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4 325 803,01 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea serviciilor furnizate de Agenţia de Ocupare prin utilizarea spaţiului virtual pentru serviciile de consiliere şi mediere furnizate.

Obiective specifice:

–          Creşterea calităţii serviciilor de ocupare prin implementarea unui sistem on-line de consiliere, colectare a locurilor de muncă vacante de pe piaţa muncii şi afişarea electronică a acestora în timp real, precum şi posibilitatea pentru persoanele în căutare de loc de muncă de a introduce on-line CV-ul în format european, cu respectarea confidenţialităţii datelor, în vederea facilitării accesului la un loc de muncă.

–          Întărirea capacităţii administrative a agenţiei judetene de ocupare, prin înfiinţarea serviciilor de tip self-service pentru angajatori şi persoane în căutarea unui loc de muncă.

–          Dezvoltarea şi promovarea unei politici publice privind serviciul on-line de mediere şi consiliere în vederea adoptării la nivel naţional în serviciile publice de ocupare a modelului privind medierea şi consilierea on-line.

Grup ţintă

–          Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi, care includ 2 agenţii judeţene şi 10 puncte de lucru.

Activităţi

A1.Managementul proiectului
A2. Lansarea şi mediatizarea proiectului – Conferinţa de lansare a proiectului.
A3. Consultanţă privind folosirea instrumentelor on-line de consiliere şi a instrumentelor de tip self-service
A4. Dezvoltarea portalului on-line de mediere şi consiliere
A5. Elaborarea ghidului de lucru pe portal
A6.Testarea portalului – modelului de consiliere şi mediere on-line şi a serviciilor de tip self-service
A7. Studiu privind impactul proiectului la nivelul celor două regiuni
A8. Realizarea unei propuneri de politică publică
A9. Diseminarea rezultatelor proiectului

  • Română (Ro)
  • English (En)