RuralNet – UN ROL ACTIV ÎN IMPLEMENTAREA PNDR

Scopul proiectului constă în creşterea capacităţii reţelei RuralNet de a promova principiile dezvoltării comunitare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Obiective specifice:

 • dezvoltarea unei metodologii de monitorizare a proiectelor de dezvoltare rurală în primele 3 luni de proiect;
 • realizarea unui studiu pe baza monitorizării a 60 de proiecte de dezvoltare rurală în următoarele 6 luni de proiect;
 • promovarea dezvoltării comunitare ca politică orizontală în PNDR.

Grupurile ţintă ale proiectului, regăsite la nivelul obiectivului general al acestuia sunt organizaţiile membre ale RuralNet şi organismele (instituţii, firme, ONG-uri) beneficiare de finanţări în cadrul PNDR.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

 • 15 reprezentanţi a organizaţiilor membre RuralNet care vor beneficia de instruire pentru monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri Europene,
 • 25 de reprezentanţi ai organizaţiilor membre RuralNet care vor participa la o conferinţă comună cu Central Eastern European Citizens Network pe tema dezvoltării comunitare,
 • 90 de membri ai RuralNet şi ai altor organisme active în mediul rural, MADRP şi structuri regionale ale acestuia care vor participa la conferinţa de prezentare a studiului de monitorizare realizat în proiect – conferinţă care va coincide şi cu a 3-a ediţie a conferinţei de dezvoltare comunitară a RuralNet
 • 100 de organisme (instituţii publice, firme sau ONG-uri) finanţate prin PNDR care vor fi subiecţi ai studiului de monitorizare.

Rezultate:

 • 15 monitori locali din organizatiile membre RuralNet instruiti pentru monitorizarea proiectelor finantate din fonduri Europene;
 • Semniar de instruire a monitorilor PNDR; studiu despre rolul dezvoltarii comunitare in implementarea proiectelor de dezvoltare rurala;
 • Conferinta nationala de prezentare a Studiului despre rolul dezvoltarii comunitare in implementarea proiectelor de dezvoltare rurala;
 • 1.000 de exemplare publicate si distribuite din Studiu despre rolul dezvoltarii comunitare in implementarea proiectelor de dezvoltare rurala;
 • 30 Autoritati Publice asistate de monitori in implementarea proiectelor PNDR; Site al Dezvoltarii Comunitare in Romania;
 • 60 de proiecte de dezvolare rurala monitorizate

Aplicant: Centrul de Resurse pentru Organizaţiile Non-profit din Oltenia – CRONO

Parteneri: Asociaţia Română pentru Consiliere şi Sprijin şi  Central and Eastern European Citizens Network

Finanţator: PHARE 2006/018-147.01.02/03. – Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României; Componenta 3 – Dezvoltarea sectorului ONG şi educaţie civică.

 • Română (Ro)
 • English (En)