ECON – Parteneriate pentru invatarea participarii active a cetatenilor din grupurile dezavantajate

ECON – PARTENERIATE PENTRU ÎNVĂŢAREA PARTICIPĂRII ACTIVE A CETĂŢENILOR DIN GRUPURILE DEZAVANTAJATE

Perioada: 01.08.2009–31.07. 2011

Scop: să îmbunătăţim şi să dezvoltăm un parteneriat între organizaţiile europene implicând grupuri dezavantajate (din diferite ţări  ale Uniunii Europene) în învăţarea participării la cetăţenie activă aplicand modelul organizării comunitare.

Obiective:

 • Să implicăm, în învăţarea participării la cetăţenie activă, 40 de voluntari din grupuri dezavantajate (imigranţi,  persoane cu venituri mici, persoane fără loc de muncă, persoane sărace din zone rurale);
 • Să realizăm schimburi de experienţă privind planificarea procesului de organizare comunitară între 12 organizatori comunitari din 4 ţări şi organizaţii diferite (parteneri în proiect);
 • Să implicăm 12 organizatori comunitari în vizite locale şi în etape practice de organizare comunitară la altă organizaţie parteneră;
 • Să dezvoltăm o ”E-tools platform” cu informaţii de organizare comunitară, FAQ, instrumente şi bune practici de comunicare şi învăţare pentru voluntari şi experţii organizatori comunitari care lucrează cu grupuri dezavantajate din ţările Uninuii Europene.

Scurtă descriere a proiectului:

ECON – Învăţare pentru participarea grupurilor dezavantajate la cetăţenie activă – este un proiect care vizează nevoia grupurilor dezavantajate de a fi implicate în viaţa comunităţii şi în procesul luării deciziilor la nivelul comunităţii pentru a-şi rezolva problemele şi pentru a se integra mai bine în comunitate.

Această nevoie specifică va fi ţintită prin implicarea organizaţiilor în munca cu grupurile dezavantajate, organizatori comunitari şi voluntari în procesul de învăţare bazat pe acţiuni locale (organizarea grupurilor dezavantajate) şi bazat pe schimbul de experienţă între organizatorii comunitari şi organizaţii prin seminarii, studii de caz şi vizite locale în context  European.

Vom implica diferite grupuri dezavantajate în procesul organizării comunitare şi vom realiza schimburi de experientă între organizaţii şi organizatori comunitari implicaţi (vom planifica împreună procesul organizării comunitare, instrumente; vom da şi vom primi feedback la soluţiile lor aplicate la nivel local; vom dezvolta studii de caz cu cele mai bune practici în munca cu grupurile dezavantajate).

Cele mai importante activităţi din proiect vor fi: dezvoltarea unei platforme de comunicare, seminarii în care să se realizeze schimburi de experienţă, vizite locale, studii de caz şi o conferinţă pentru diseminarea rezultatelor de la nivel local.

Beneficiari: 40 de voluntari din grupuri dezavantajate

Parteneri: Dorcas Aid Ungaria, FOCO e.V. Germania, Association of Leaders of Local Civic Groups Polonia

Rezultate:

 • O E-platformă funcţională: Forum, FAQ –document professional,  un loc pentru ca fiecare partener să-şi posteze instrumente, galerie foto etc. (Fiecare partener implicat în proiect va participa cu 500 de euro pentru realizarea website-ului – in total 2000 de euro);
 • Întâlnirea pentru schimbul de experienţă între organizatorii comunitari – organizată de Dorcas Aid Ungaria;
 • Raport al acestui schimb de experienţă – realizat de Dorcas Aid;
 • O echipă locală de 10 voluntari – implicată în procesul organizării comunitare – la nivel local de către fiecare partener;
 • Prima vizită la faţa locului – organizată/gazduită de partenerul din proiect (fiecare partener va gazdui un “site visit” pentru ceilalţi parteneri);
 • A doua vizită – organizata de un partner din proiect;
 • Întâlnirea coordonatorilor – organizată în România de ARCS;
 • Raport al întâlnirii coordonatorilor – realizat de ARCS;
 • A treia vizită- organizată de un alt partener din proiect;
 • A patra vizita – organizată de un partener din proiect;
 • Studii de caz realizate de fiecare cursant şi de persoanele implicate;
 • Prezentarea CD al proiectului va fi realizata de FOCO şi va fi distribuită în cadrul Conferinţei;
  • Conferinţa proiectului – diseminarea proiectului şi activităţilor – organizată de FOCO in Germania;
  • Raportul Conferinţei – realizat de FOCO;
  • Întâlnirea de evaluare – organizată de LGO – Polonia;
  • Raportul de evaluare al proiectului –realizat în engleza de LGO – Polonia şi elaborate pentru agentia nationala de fiecare partener.

Finanţator: Comisia Europeana—Programul Grundtvig

 • Română (Ro)
 • English (En)