YOUTH COMMUNITY

Perioada de derulare:  1 septembrie – 30 noiembrie 2010

Activitatea principala a proiectului este reprezentata de un schimb de experienta pe tema implicarii tinerilor in activitati de voluntariat la nivelul comunitatii si se va desfasura in perioada 20 – 25 septembrie 2010 in localitatea Baile Herculane, reunind 24 de tineri din Romania, Polonia si Slovacia.

Cei 24 de tineri vor fi atat participanti, cat si formatori si facilitatori in cadrul activitatilor desfasurate pe parcursul celor sase zile: cunoastere si prezentare personala si a asociatiei din partea careia participa, comunicare si lucru in echipa, exercitii practice privind cetatenia europeana si valorile promovate de aceasta, prezentarea exemplelor de buna practica privind implicarea tinerilor in actiuni de voluntariat identificate de fiecare asociatie participanta, dezbatere pe tema voluntariatului, realizarea unui material comun pe tema implicarii tinerilor in activitati de voluntariat la nivelul comunitatii, seri interculturale, vizitarea zonei.

Obiectivele proiectului:

  • Sa dezvoltam abilitati de comunicare sociala si interculturala la 24 de tineri provenind din3 tari ale UE pe perioada derularii proiectului;
  • Sa implicam 24 de tineri din 3 tari UE in activitati de identificare a implicarii active a tinerilor la nivelul fiecarei comunitati din care provin;
  • Sa facilitam schimbul de experienta pe tema implicarii active a tinerilor la nivelul comunitatii din care provin, intre 24 de tineri provenind din 3 tari UE pe perioada derularii proiectului;
  • Sa valorificam experienta tinerilor in activitati de implicare activa la nivelul comunitatii  prin editarea unui ghid suport, dar si prin stabilirea de parteneriate viitoare pe aceasta tema;
  • Sa imbunatatim toleranta si respectul pentru valorile, cultura si experienta celuilalt la 24 de tineri din 3 tari UE participante la proiect
  • Sa diseminam exemple de buna practica

Activitatile proiectului:

–          Pregatirea proiectului

–          Promovarea proiectului si a programului Tineret in Actiune

–          Schimbul de tineri “Youth Community”

–          Realizarea ghidului de bune practice privind implicarea tinerilor in actiuni de voluntariat la nivelul comunitatii

–          Diseminarea rezultatelor proiectului

–          Monitorizare

–          Evaluare

Parteneri: Centrum Komunitneho Organizovania – CKO Slovacia, Stowarzyszenie POLITES Polonia.

Proiect finantat in cadrul programului Tineret in Actiune – Actiunea 1.1 – Schimb de Tineri.


Acest proiect este finanţat cu susţinere din partea Comisiei Europene. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o  conţine

  • Română (Ro)
  • English (En)