ECON – TRAINING PENTRU IMPLICAREA TINERILOR ÎN ACTIVITĂŢI DE ORGANIZARE COMUNITARĂ

Descriere: Realizat în cadrul Programului Tineret în Acţiune, Acţiunea 4.3—Formare şi reţele pentru cei activi in domeniul tineretului, şi derulat în perioada aprilie – iulie  2009, proiectul a raspuns nevoii de implicare a tinerilor în viaţa comunităţii şi în rezolvarea problemelor acesteia. Tinerii participanţi au fost voluntari în organizaţii membre ECON din 4 tari Europene: Germania, Ungaria, Slovacia, România.

Scopul proiectului: Creşterea  participării tinerilor la viaţa comunităţii şi în rezolvarea problemelor acesteia implementând modelul Organizare Comunitara

Obiectivele proiectului:

  • îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor privind folosirea modulului CO în rezolvarea problemelor locale a celor 24 de participanţi din cele 4 ţări ale UE în 7 zile de training;
  • planificarea unei strategii de dezvoltare a procesului CO în 8 comunităţi (2 pentru fiecare participant);

Activităţi:

  • Pregatirea proiectului;
  • E-întâlniri – cu înteaga echipă de proiect în fiecare etapă importantă a proiectului;
  • Realizarea curriculei de formare;
  • Cursul de formare;
  • Editarea  unui film documentar model şi a unei broşuri  cu exemple de bună practică;
  • Evaluarea cursului şi a proiectului .

Parteneri: Dorcas Aid Hungary, Diakonisches  Werk Oldenburg, Centre for Community Organising

Buget: 22.955 euro (din care 18.944 finanţare de la Comisia Europeana  prin programul Tineret în Acţiune).

  • Română (Ro)
  • English (En)