GALA ORGANIZAŢIILOR NON GUVERNAMENTALE DE TINERET MEHEDINŢI 2009

 Perioada de desfăşurare: 1 octombrie – 30 noiembrie 2009

 Scop: creşterea vizibilităţii activităţilor ONGT la nivelul comunităţii.

 Obiective:

 • implicarea a 14 ONGT in activităţile proiectului;
 • facilitarea comunicării între ONGT şi instituţii resursă de la nivelul comunităţii (autoritaţi publice, instituţii de învăţământ, instituţii de cultură, antreprenori);
 • promovarea activităţii celor 14 ONGT Mehedinţi la nivelul comunităţii.

 Activităţi:

 • Întâlnirea echipei de proiect;
 • Forumul ONGT Mehedinţi;
 • Ghidul ONGT Mehedinţi 2009;
 • Masă rotundă: ONGT şi instituţii resursă în Mehedinţi;
 • Gala ONGT 2009;
 • Voluntarul anului 2009.

Rezultate:

 • 14 ONGT din Mehedinţi au fost implicate în activităţile proiectului;
 • 14 ONGT din Mehedinţi şi-au promovat activitatea la nivelul comunităţii
 • Forumul ONGT Mehedinţi
 • Masa rotundă: ONGT şi instituţii resursă în Mehedinţi
 • Gala ONGT Mehedinţi
 • 7 premii acordate ONGT
 • Concursul Voluntarul anului 2009
 • 4 premii acordate în cadrul concursului Voluntarul anului 2009
 • 3 apariţii în emisiunile de ştiri ale televiziunii locale
 • 200 exemplare Ghidul ONGT Mehedinţi 2009

Parteneri: Direcţia Judeţeana pentru Tineret Mehedinţi

Buget: 10.000 lei

Finanţator: Ministerul Tineretului şi Sportului

 • Română (Ro)
 • English (En)