Strategie ARCS 2014 – 2020

Directiile/Domenii Strategice ale ARCS

D1. Dezvoltarea comunitară – implicarea tinerilor in viata comunitatii

D2. Servicii oferite de echipa ARCS: Servicii de dezvoltare personala si profesionala pentru  tineri; Servicii de dezvoltare institutionala si parteneriat pentru organizatiile care lucreaza cu tineri

D3. Capacitatea organizationala a ARCS

Obiectivele strategice ale ARCS

O1. Dezvoltarea persoanlă a tinerilor elevi si studenți prin Centrul de Tineret ARCS (D2)

O2. Creşterea capacităţii organizaţiilor şi instituţiilor de a oferi servicii de calitate tinerilor si de a se implica in viata comunitatii – (D1, D2)

O3. Dezvoltarea comunitară a comunităţilor rurale şi oraşelor mici din România – (D1, D2)

O4. Creșterea implicării mediului de afaceri în formarea tinerilor – (D2)

O5. Creşterea calităţii de membru ARCS  și îmbunatatirea capacitatii de a atragere noi membrii – (D3)

O6. Creşterea capacitatii de organizare si coordonare a ARCS – (D3)

O7. Dezvoltarea capacitatii ARCS de a intra pe piata bussiness – (D3)

 

Obiective orizontale și Principii de lucru.

O8. Influențarea politicilor în domeniul tineretului și dezvooltării comunitare (D1,D2,D3)

O9. Susținerea dezvoltării durabile și responsabilității sociale in comunitatile in care ARCS intervine

O10. Creșterea calității serviciilor de consiliere formare profesională și dezvoltare personală oferite tinerilor.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ARCS PENTRU PERIOADA 2011 – 2014

Dezvoltarea comunitară – implicarea tinerilor în viaţa comunităţii:

 1. Dezvoltarea serviciilor pentru tinerii angajaţi în cadrul Administraţiei Publice;
 2. Dezvoltarea pachetului de servicii de dezvoltare comunitară pentru comunităţile rurale şi oraşele mici din România;

Servicii de dezvoltare personală pentru tineri:

 1. Îmbunătăţirea pachetului de servicii oferit tinerilor prin Centrul de Tineret;
 2. Creşterea capacităţii organizaţiilor şi instituţiilor  de a se implica în viaţa comunităţii;
 3. Definirea unui pachet de servicii furnizat pentru tineri, pentru organizaţii de tineret şi pentru tinerii din mediul de afaceri

Capacitatea organizaţională a ARCS

 1. Creşterea calităţii de membru a ARCS
 2. Creşterea capacităţii de organizare şi coordonare a ARCS

ARCS STRATEGY OF DEVELOPMENT- FOR THE PERIOD 2011 – 2014

Communitarian development – the involvement of youths in the community’s life:

 1. Services development for the youths hired in Public Administration;
 2. The development of the services package of communitarian development for rural communities and small towns from Romania;

Services for personal development for youths:

 1. The improvement of the services package offered to youths through Youths Centre;
 2. The increase of the capacity of the organizations and institutions to involve in the community’s life;
 3. Defining a package of services provided for young people, youth organizations and young people in business

Organizational capacity of the ARCS

 1. Increasing membership of ARCS
 2. Increasing the capacity of organization and coordination of ARCS

 • Română (Ro)
 • English (En)