Teens.Life.Attitude

Asociația Română de Consiliere și Sprijin derulează în perioada 1.05.2012-30.09.2012 proiectul “Teens.Life.Attitude”, proiect finanțat în cadrul programului Tineret în Acțiune, Acțiunea 1.2 Inițiative ale tinerilor.

Proiectul “Teens.Life.Attitude” își propune creşterea ofertei de activităţi privind implicarea tinerilor în viaţa socială şi şcolară utilizând metode specifice educației nonformale: Teatru forum și FotoVoice.

Valoarea proiectului este de 4950 Euro.

Obiectivele proiectului:

–          Să dezvoltăm timp de 4 luni la 15 tineri abilități de a folosi metode de educație nonformală pentru creșterea  ofertei de activități privind implicarea tinerilor în viața socială și școlară;

–          Să implicăm 15 tineri în organizarea și derularea de ateliere practice de folosire a metodelor de educație nonformală (Teatru forum și FotoVoice) pentru 45 de tineri din liceele severinene timp de 1lună;

–          Să diseminăm exemplele de bună practică privind folosirea metodelor de educație nonformală pentru creșterea implicării tinerilor în viaţa socială și școlară;

Activitățile principale ale proiectului sunt:

-întâlnirea echipei de proiect;

-Promovarea proiectului;

-Atelier de utilizare a metodelor Teatru forum si FotoVoice pentru 15 tineri;

-Cercetarea tipologiilor de tineri neimplicaţi in viaţa socială şi şcolară;

-Atelierele de Teatru forum si Fotovoice in cele trei licee, cu aplicaţie pe tipologiile identificate;

-Diseminare (seminar de diseminare, expoziţie foto, materiale de diseminare );

-Monitorizare şi evaluare.

Partener: Asociația de Turism Ecologic “Camena”

Acest proiect este finanţat cu susţinere din partea Comisiei Europene. Această comunicare reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o  conţine.

  • Română (Ro)
  • English (En)