Invitație participare - servicii auditare

Nr.72/02.03.2012

Invitație de participare

1.Subscrisa Asociația Română de Consiliere și Sprijin cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Str. Independenței nr 41C, tel 0747078482, adresa email mirceaianculescu@arcs.ro avem plăcerea să vă informăm că dorim să achiziționăm în perioada imediat următoare servicii de auditare financiară Cod CPV: 79212100-4 în cadrul proiectului POSDRU/109/2.1/G/82670 “Centrul de tineret – un model de consiliere a carierei tinerilor pe parcursul perioadei liceului”

2. Sursa de finantare: Fondul Social European și Bugetul Național

3. Oferta depusă va cuprinde:

– Propunerea tehnică – va fi elaborată în concordanță cu prevederile din caietul de sarcini;

– Propunerea financiară – Formular de ofertă (cu anexa) – Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț.

4. Limba de redactare a ofertei: limba română

5. Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile.

6. Valoare estimată contract : 16.000 RON fara TVA.

6. Prețul va fi exprimat în RON fără TVA . Prețul total pentru serviciile solicitate este ferm și nu se modifică pe perioada derulării contractului.

7.Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dvs de preț la sediul nostru din Drobeta Turnu Severin , Str. Independenței nr 41C, tel 0747078482, adresa e-mail mirceaianculescu@arcs.ro până la data de 09.03.2012 orele 16.00 ofertă care trebuie să fie elaborată în conformitate cu documentația atașată.

– Fișa de date a achiziției

– Caiet de sarcini

– Formulare și model contract

Director Executiv

DEAC VASILE

Manager Proiect

IANCULESCU MIRCEA

  • Română (Ro)
  • English (En)