TOP Management SV-BI - Firme de exercitiu pentru accesul elevilor la pozitii de top management, cercetare si inovare in viata profesionala

„TOP Management SV-­BI ­ Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top management, cercetare și inovare în viața profesională”

POSDRU/175/2.1/S/149902

Parteneri Asociaţia Română de Consiliere şi Sprijin ARCS (solicitant)

P1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Râmnicu Vâlcea (Vâlcea)

P2. Colegiul Naţional Traian (Drobeta Turnu Severin)

P3. Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr (București)

P4. Asociația Scientia Nemus

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 6.181.870, 00 RON

Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din FSE 5.322.763, 16 RON

Valoarea eligibilă a finanţarii nerambursabile acordată din Bugetul Naţional 735.469,44 RON

Contribuţia eligibilă a beneficiarului 123.637,40 RON

 

Perioada de desfasurare 26.06.2015­31.12.2015

 

Obiectivul General

Creşterea capacităţii elevilor cu rezultate academice bune şi foarte bune din regiunile Sus­ Vest şi București­ Ilfov de a se integra pe piaţa muncii în poziţii manageriale de top sau în cercetare şi inovare, şi astfel, de a participa activ la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin transferul EXCELENTEI din şcoala către mediul privat, transfer dezvoltat în cadrul firmelor de exerciţiu.

Grup Ţintă

Grupul Ţintă al proiectului va fi compus din elevii cu rezultate academice deosebite din liceele cu performanţe recunoscute la nivelul celor 2 regiuni: elevi participanţi la concursurile şi olimpiadele naţionale şi internaţionale, elevi premiaţi (cu premii sau menţiuni) la concursurile şi olimpiadele judeţene, elevi cu media generală peste 9, elevi cu rezultate deosebite (premii şi menţiuni) la concursuri organizate în afara sistemului educaţional. Intenţia proiectului este de a implica minim 2 licee din fiecare judeţ al regiunii – licee care au rezultate recunoscute la nivelul excelenţei şcolare şi profesionale.

Activităţile proiectului

A1 Managementul proiectului.

A2. Inscrierea grupului ţintă.

A3. Planificare personală

A4. Biblioteca vie a managerilor/profesiilor de top.

A5.Competenţe pentru top management

A6. Firma de exerciţiu în inovare, cercetare, management.

A7 Concursul de planuri de afaceri.

A8 Vizita de studiu la Şcoala Studio.

A9. Promovarea proiectului.

  • Română (Ro)
  • English (En)