Consiliere şi formare pentru dezvoltare!

Perioada de desfăşurare : 01.06.2011- 04.09.2011

Loc de desfăşurare: Drobeta Turnu Severin, Şişeşti, Malovăţ, Centrul de Tineret Outward Bound – Sovata.

Buget: Total: 26693 lei;  Solicitat de la ANST/ DJST/ DSTMB: 15243

Scopul proiectului: creşterea ofertei de activităţi de  orientare în carieră adresate tinerilor din judeţul Mehedinţi.

Obiectivele proiectului :

O1 – să formăm la 20 de tineri din ONGT şi liceele mehedinţene abilităţi de cunoştinţe de a folosi instrumente de orientare în carieră, timp de o lună;

O2 – să implicăm 20 de tineri în activităţi de orientare în carieră pentru 200 de tineri din judeţul Mehedinţi, timp de 2 luni;

O3 – să creştem capacitatea ONGT din judeţul Mehedinţi de a desfăşura activităţi de consiliere/dezvoltare în carieră pe o perioada de 2 luni;

O4 – să diseminăm exemple de bună practică privind consilierea şi orientarea în carieră a tinerilor la nivelul ONGT şi al liceelor mehedinţene;

Obiectivele vor fi atinse prin următoarele ACTIVITĂŢI:

1.Întâlnirea echipei de proiect;

2.Promovarea proiectului la nivelul comunităţii şi în mediul on line;

3.Selecţia participanţilor;

4.Program de formare pe tema Consiliere şi Orientare în Carieră;

5. Realizarea ghidului de bune practice;

6. Diseminarea exemplelor de bună practică;

7.Monitorizare;

8.Evaluare.

Rezultatele proiectului:

 • 20 tineri îşi dezvoltă cunoştinţe şi abilităţi de a utiliza instrumente de orientare şi consiliere în carieră;
 • 20 de tineri derulează activităţi practice de folosire a instrumentelor de orientare în carieră pentru tinerii mehedinţeni;
 • 200 tineri mehedinţeni beneficiază de activităţi practice de orientare şi consiliere în carieră;
 • 10 echipe formate din 2 tineri formaţi ca resursă pentru a desfăşura activităţi de orientare în carieră;
 • Diversificarea serviciilor oferite tinerilor mehedinţeni de către 5 ONGT din  judeţul Mehedinţi;
 • Creşterea ofertei de activităţi de consiliere şi orientare adresate tinerilor mehedinţeni în regim de voluntariat;
 • Un ghid de bune practici;
 • Un curs de orientare în carieră pentru 20 de tineri mehedinţeni;
 • Un seminar de diseminare a rezultatelor proiectului;
 • O emisiune la televiziunea locală;
 • 50 afişe;
 • 500 cărţi de vizită ale proiectului ce vor fi distribuite în cadrul liceelor;
 • 200 de fluturaşi ai proiectului;
 • 2 articole în presa locală şi regională;
 • 25 tricouri personalizate;
 • 25 mape de proiect personalizate;
 • Creşterea informării tinerilor privind posibilitatile de orientare şi consiliere  în carieră de la nivel local;

Parteneri:

Partener 1: Asociaţia de Turism Ecologic „Camena”

Partener 2: Asociaţia de Copii şi Tineret „Alice Voinescu”

Partener 3: Asociaţia de Tineret „Gheorghe Ionescu Şişeşti”

Partener 4: Colegiul Tehnic “Decebal” – Club Impact

Partener 5: Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica ”

 • Română (Ro)
 • English (En)