Centrul de tineret - un model de consiliere a carierei tinerilor pe parcursul liceului

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1  – „Tranziția de la școală la viața activă”.

CENTRUL DE TINERET UN MODEL DE CONSILIERE A CARIEREI TINERILOR PE PARCURSUL PERIOADEI LICEULUI

POSDRU/109/2.1/G/82670

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN în parteneriat cu DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET MEHEDINȚI și FUNDAȚIA PENTRU TINERET MEHEDINȚI

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni în perioada 03.01.2012 – 31.12.2013. Valoarea totală a proiectului este de 2.116.207,24 lei – din care 1.733.068,16 lei – valoarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European și 239.465,60 lei – valoarea nerambursabilă acordată din Bugetul Național.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea integrării socio-profesionale și educaționale, a accesului pe piața muncii și a cunoștințelor privind piața muncii pentru tineri, pe tot parcursul perioadei liceului, în cadrul serviciilor de Consiliere în carieră furnizate în parteneriat în cadrul unui Centru de tineret. Ne propunem :

  • Să elaborăm un model de servicii de consiliere a carierei, dezvoltare personală și profesională a tinerilor, aplicabil în cadrul Centrelor de Consiliere/Tineret;
  • Să consiliem 300 de elevi de liceu pe parcursul proiectului pentru a pilota modelul de servicii elaborat anterior;
  • Să promovăm la nivel județean și regional modelul de servicii dezvoltat și formarea profesională pe parcursul liceului.

Grupul țintă este format din elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ preuniversitar, care se confruntă cu lipsa serviciilor de consiliere a carierei, de dezvoltare personală și profesională a tinerilor în conformitate cu actualele cerințe ale pieței muncii.

Activităţi

A1.Managementul proiectului

A2.Elaborarea și standardizarea modelului de consiliere

A3.Înființarea Centrului de Consiliere

A4.Implementarea modelului de servicii în cadrul Centrului de Consiliere

A5. Studiu de impact

A6. Promovarea proiectului, a rezultatelor acestuia.


  • Română (Ro)
  • English (En)