MeSeRii

„MeSeRii locale – Parteneriat pentru Meșteșuguri și Servicii Rurale locale”
POSDRU/173/6.1/S/146872

 

Asociația Română de Consiliere și Sprijin, în parteneriat cu Comuna Mașloc, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Șișești, Comuna Svinița și Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Blumenthal – Mașloc, implementează proiectul „MeSeRii locale – Parteneriat pentru Meșteșuguri și Servicii Rurale locale”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul Axei Prioritare nr. 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Intervenție 6.1 Dezvoltarea economiei sociale.

Perioada de desfășurare.

Durata de implementare a proiectului  este de 12 de luni: 05.01.2015- 31.12.2015

Valoarea proiectului.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 9.743.972 lei, din care valoarea eligibilă a finanțării nerambursabilă acordată din Fondul Social European 7.892.325 lei și valoarea eligibilă a finanțării nerambursabilă acordată din Bugetul Național 1.656.767,56 lei..

Prin implementarea acestui proiect ne propunem creșterea capacității persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din județele Mehedinți și Timiș de a dezvolta servicii locale și activități tradiționale generatoare de venit în cadrul a 12 structuri de economie socială (cooperative sau ONG-uri cu profil meșteșugăresc sau de servicii locale), în vederea unei mai bune integrări a acestora pe piața muncii și a creșterii incluziunii sociale a acestora.

Obiectivul general va fi atins prin următoarele obiective specifice:

 • Să inițiem 12 structuri de economie socială (cooperative meșteșugărești și de servicii sau ONG-uri) cu minim 47 angajați, SES(structuri de economie socială) bazate pe tradițiile locale ale spațiului rural, sau pe furnizarea de servicii la nivel local în mediul rural în județele Mehedinți și Timiș;
 •  Să oferim servicii de consiliere și formare profesională pentru 100 de persoane din grupurile vulnerabile, 24 manageri de Intreprindere Socială și 32 specialiști în vederea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
 •  Să promovăm și sprijinim dezvoltarea structurilor de economie socială bazată pe servicii și meșteșuguri locale la nivelul celor două regiuni în cadrul acțiunilor de promovare și a două centre de resurse pentru economia socială bazată pe tradițiile și meșteșugurile locale și   pe servicii oferite la nivel local, câte unul în județele Mehedinți și Timiș;
 • Grup ţintă Valoare
  Familii cu peste 2 copii 5
  Familii monoparentale 5
  Femei 30
  Manageri ai întreprinderilor sociale 24
  Persoane care au părăsit timpuriu şcoala 10
  Persoane care locuiesc în comunităţi izolate 30
  Persoane care trăiesc din venitul minim garantat 10
  Persoane de etnie romă 10
  Specialişti implicaţi în economia socială 32

  Activităţile principale ale proiectului sunt următoarele:

  A.1. Managementul proiectului

  A.2. Grupul țintă al proiectului

  A.3 CeRe SES. Inițierea a 2 Centre de Resurse și servicii

  A.4. Structurile de economie socială

  A5.Formarea personalului SES

  A6. Promovarea proiectului și a SES bazate pe servicii și meșteșuguri locale.

 • Română (Ro)
 • English (En)