Invitatie participare

Invitatie de participare

Nr.29/27.01.2012

Invitatie de participare

1.Subscrisa Asociatia Romana de Consiliere si Sprijin din Drobeta Turnu Severin, Str. Independentei nr 41C, tel 0747078482, adresa email mirceaianculescu@arcs.ro avem placerea sa va informam ca dorim sa achizitionam  in perioada imediat urmatoare servicii de consultanta juridica, cod CPV:79111000-5 in cadrul proiectului POSDRU/109/2.1/G/82670  “Centrul de tineret – un model de consiliere a carierei tinerilor pe parcursul perioadei liceului”

2. Sursa de finantare:  Fondul Social European si Bugetul National

3. Oferta depusa va cuprinde:

–          Propunerea tehnica – va fi elaborata in concordanta cu prevederile din caietul de sarcini;

–          Propunerea financiara – Formular de oferta (cu anexa) – Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incit aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret.

4. Limba de redactare a ofertei: limba romana

5. Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile.

6. Valoare estimata contract : 24.000  RON fara TVA.

6. Pretul va fi exprimat in RON fara TVA . Pretul total pentru serviciile solicitate este ferm si nu se modifica pe perioada derularii contractului.

7.Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scazut.

Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs de pret la urmatoarea adresa: Drobeta Turnu Severin, Str. Independentei nr 41C,  tel 0747078482, adresa e-mail mirceaianculescu@arcs.ro pina la data de 02.02.2012  orele 15.00 oferta care trebuie sa fie elaborata in conformitate cu documentatia atasata.

–          Fisa de date a achizitiei

–          Caiet de sarcini

–          Formulare si model contract

Director Executiv

DEAC VASILE

Manager Proiect

IANCULESCU MIRCEA

  • Română (Ro)
  • English (En)