RESoRT - Rețeaua Economiei Sociale Rurale bazată pe Tradiții

„RESoRT – Rețeaua Economiei Sociale Rurale bazată pe Tradiții”

(POSDRU/173/6.1/S/147894)

Asociația Română de Consiliere și Sprijin, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca, Fundația Centrul de Asistență Rurală, Asociația CRONO – Centrul de Resurse pentru Organizațiile Non-profit din Oltenia, Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, Asociația Rudezis implementează în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015 proiectul „RESoRT Rețeaua Economiei Sociale Rurale bazată pe Tradiții (POSDRU/173/6.1/S/147894)” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul vizează creșterea gradului de ocupare pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile cu precădere din comunități rurale, dezvoltând 11 noi structuri de economie socială ce vor valorifica potențialul de dezvoltare existent la nivel local. Cele 11 noi structuri de economie socială (3 urban, 8 în mediul rural) vor fi înființate și dezvoltate în județele: Mehedinți (4), Dolj(2), Timiș(2), Alba(1), Suceava(1), Covasna(1). Structurile nou create vor contribui la creșterea ocupării forței de muncă locală, oferind noi oportunități de angajare pentru persoanele din grupurile vulnerabile, și facilitând astfel accesul acestora la resursele și serviciile comunității. Prin intermediul proiectului, structurile de economie socială vor beneficia de studii de marketing și oportunități de promovare atât prin facilitarea accesului la târguri de profil, cât și în cadrul unor evenimente special dedicate promovării economiei sociale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 •  Înființare de 11 Structuri de Economie Socială în 4 regiuni de dezvoltare în vederea reintegrării pe piața muncii a 32 persoane din grupuri vulnerabile.
 •  Oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională precum și formare profesională pentru 240 de persoane din grupuri vulnerabile în vederea incluziunii pe piața muncii.
 •  Promovarea economiei sociale și consolidarea capacității de înființare și menținere locuri de muncă în cadrul programului de formare a 180 de manageri, specialiști și formatori, precum și a workshopurilor și târgurilor organizate local și regional.
 •  Îmbunătățirea sustenabilității SES din mediul rural și urban mic, creând o rețea funcțională și un sistem de certificare a calității SES.
  Grup ţintă
  Valoare
  Familii cu peste 2 copii
  13
  Familii monoparentale
  14
  Femei
  113
  Formatori implicaţi în economia socială
  15
  Manageri ai întreprinderilor sociale
  102
  Persoane care locuiesc în comunităţi izolate
  55
  Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
  27
  Persoane de etnie roma
  15
  Specialişti implicaţi în economia socială
  74
  Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului
  5

  Activitățile proiectului

 • A.1. Organizarea si managementul proiectului
 • A2.Informare si promovare
 • A3.Furnizarea serviciilor de ocupare
 • A4.Derulare de programe de formare profesionala pentru GT
 • A.5. Infiintarea si functionarea celor 11 SES
 • A.6. Vizita de studiu/schimb de experienta in strainatate
 • A7.Dezvoltarea retelei intreprinderilor sociale din mediul rural
 • Română (Ro)
 • English (En)