Animatori pentru TINEri!

Perioada de desfășurare : 01.06.2011- 30.10.2011
Loc de desfăşurare: Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, Centrul de Tineret Outward Bound – Sovata, Mureș
Buget: Total: 32082 lei; Solicitat de la ANST/ DJST/ DSTMB: 18482
Scopul proiectului: creşterea ofertei de activităţi de animare şi lucru în echipă adresate judeţul Mehedinţi.
Obiectivele proiectului :
O1 – să dezvoltăm la 18 tineri timp de două luni abilităţi de a derula activităţi de animare şi teambuilding pentru grupuri de tineri;
O2 – să dezvoltăm timp de două luni o ofertă pentru animarea grupurilor de tineri din ONGT şi liceele severinene;
O3 – să derulăm timp de două luni activităţi de animare şi teambuilding pentru grupuri de tineri din ONGT şi liceele severinene.
O4 – să diseminăm exemple de bună practică;
Obiectivele vor fi atinse prin următoarele ACTIVITĂȚI:
1.Întalnirea echipei de proiect .
2.Promovarea proiectului la nivelul comunităţii.
3.Selecţia participanţilor.
4.Program de formare pe teme de animare şi teambuilding pentru tineri utilizand metoda de educatie nonformala.
5. Dezvoltarea şi promovarea unei oferte de animare şi teambuilding pentru tinerii din ONGT şi liceele severinene.
6. Derularea de activităţi de animare şi teambuilding pentru tinerii din ONGT şi liceele severinene.
7.Realizarea ghidului de bune practici privind activităţi de animare şi teambuiding pentru tineri.
8.Monitorizare.
9.Evaluare.
Rezultatele proiectului:
– 18 tineri îşi dezvoltă cunoştinţe şi abilităţi de a derula activităţi de animare şi teambuilding pentru grupuri de tineri;
– Program de formare(20 de ore) pe teme de animare socială și teambuilding
– 9 echipe formate din 2 tineri formati ca resursa pentru a desfasura activitati de animare şi teambuilding;
– ofertă de activităţi de animare şi teambuilding pentru grupurile de tineri din şcoli, licee şi ONGT promovată la nivelul judeţului Mehedinţi;
– parteneriate active între ONGT active și liceele mehedințene;
– 9 seturi de instrumente de animare ce pot fi folosite de tinerii resursă atât la programul de
– formare, cât și în cadrul activităților de pregătire și derulare a activităților de animare;
– 18 tineri deruleaza activitati activităţi de animare şi teambuilding pentru grupuri de tineri;
– 180 de tineri din judeţul Mehedinţi (liceeni, tineri din mediul ONGT) beneficiază de activităţile de animare şi teambuilding;
– 90 de ore de animare și teambuildin derulate de tinerii resursă (5 orex9 echipe x 2 tineri;
– activităţi comune, ateliere practice desfăşurate în comun de tineri din medii diferite şi ONGT diferite;
– creşterea numărului de activităţi de animare şi teambuilding la care participă grupurile de tineri (clase de elevi, echipe de voluntari, grupuri informale), crescând astfel şi coeziunea grupurilor
respective;
– ghid de bune practici privind activităţi de animare şi teambuiding pentru tineri distribuit gratuit în şcoli, licee şi ONGT din judeţul Mehedinţi, dar disponibil de a fi descarcat şi online.
Parteneri:
Partener 1: Asociaţia de Turism Ecologic „Camena”
Partener 2: Asociaţia de Tineret „Gheorghe Ionescu Şișeşti”
Partener 3: Colegiul Național „Gheorghe Țițeica ”


  • Română (Ro)
  • English (En)