Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 – ,,Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.3 – „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”

MODEL DE CONSILIERE CENTRAT PE CONSILIEREA ŞI EDUCAREA CARIEREI ELEVILOR

POSDRU/87/1.3/S/62350

ARCS – Partener 4

 • a fost implicat în coordonarea etapelor de iniţiere şi planificare a proiectului;
 • va participa la implementarea proiectului;
 • va asigura 4 experţi formatori/mentori;
 • va coordona realizarea cercetării privind nevoia de formare şi a studiului privind impactul proiectului;
 • va angaja 2 experţi cercetare şi dezvoltare de politici publice în echipa de proiect;
 • va asigura legătura cu partenerul extern participând la organizarea schimbului de experienţă;
 • va angaja un coordonator de activităţi.

Durata de implementare este de 36 de luni în perioada 03.01.2011- 31.12.2013.Valoarea totală a proiectului este de 17.640.582,56 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 13.936.060,22 lei.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea adaptării serviciilor de consiliere şcolară din regiunile Vest şi Sud Vest la o educaţie în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, ca urmare a formării şi dezvoltării competenţelor consilierilor şcolari, profesorilor logopezi şi psihopedagogi din învăţământul special şi profesorilor implicaţi în şcoala în activitatea de consiliere şi orientare.

Obiective specifice:

–          Să dezvoltăm un model bazat pe formare la intrarea în sistem, formare anuală, formare pentru specializare, mentoring – pentru profesorii consilieri, profesorii logopezi şi psihopedagogi din învăţământul special şi profesorii implicaţi în consiliere şi orientare în şcoală din cele 2 regiuni de dezvoltare implicate, în primele 10 luni de proiect.

–          Sa pilotăm sistemul dezvoltat în 100 de Instituţii de învăţământ preuniversitar din cele 2 regiuni implicate prin formarea a 100 de profesori consilieri şi profesori psihopedagogi şi 500 cadre didactice (profesori implicati în activitatea de consiliere şi orientare în şcoală) în diferitele etape ale formării, în lunile 11 – 35 din proiect.

–          Să dezvoltăm modelul ca propunere de politică publică şi să-l promovăm la nivel naţional în cadrul a 2 seminarii regionale şi unei conferinţe naţionale în lunile 34 – 36 din proiect.

Grupul ţintă al proiectului este format din:

 • 12 experţi formatori
 • 100 de profesori consilieri şi profesori psihopedagogi
 • 500 de cadre didactice din ambele regiuni partenere ce vor fi formaţi, personal încadrat în sistemul naţional de învăţământ atât din mediul urban cât şi din rural.

Activităţi

A1.Managementul proiectului

A2. Cercetare privind nevoia de formare a profesorilor consilieri şi profesorilor implicaţi în activitatea de consiliere şi orientare la nivelul fiecărei regiuni

A3. Dezvoltarea modelului de formare/interventie – echipa de lucru multi-disciplinară regăsită la nivelul celor 6 mentori şi celor 12 experţi formare.

A4. Implementarea modelului.

A5. Realizarea de materiale şi instrumente de lucru pentru activitatea din şcoli – experţii formatori vor dezvolta materiale şi instrumente de lucru în şcoli în cadrul unor activităţi de lucru la nivel regional.

A6. Cercetare privind rezultatele modelului

A7. Campanie de promovare a modelului ca propunere de politică publică.

 • Română (Ro)
 • English (En)